Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:53:28

12/10/2006 1:29:59 pm
Sänkt skatt - några platser kvar! Imorgon presenteras "Sänkt skatt är möjlig", den första boken i nya serien Timbro Debatt, författad av undertecknad, Helena Olsson och Anders Ydstedt. Lagom till början av mandatperioden, och budgetarbetet, presenterar vi en analys av varför skattetrycket bör sänkas rejält i Sverige och hur det kan gå till. Vi ger ett rött paket med utgiftssänkningar till oppositionen och ett blått paket till regeringen. Det är några platser kvar, välkommen!
Läs mer och anmäl dig här - >

<-- Home
RSS 2.0