Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 02:59:51

13/10/2006 10:58:40 am
Sänkt skatt ÄR möjlig! På morgonen presenterade vi således nya boken "Sänkt skatt är möjlig" på ett intressant frukostseminarium. Förhoppningsvis bidrar den med en gedigen analys och konkreta förslag om hur skattetrycket kan sänkas rejält, som inspirerar politik och debatt.

Nya idéer som tre fjärdedelsprincip, välfärdsavdrag, utgiftsutredning, sänkta tak i socialförsäkringarna, flexiblare pensionsålder och effektiviserad administration leder till lägre offentliga utgifter med något hundratal miljarder kronor. Det skulle innebära att fastighetsskatten kan slopas, liksom den statliga inkomstskatten och förmögenhetsskatten, samtidigt som skatterna för låginkomsttagare kan sänkas - ett smörgåsbord av möjligheter att välja bland.

Läs mer och beställ boken här. Läs pressmeddelande här. Och ta del av PPT-bilderna från presnetationen här.

<-- Home
RSS 2.0