Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:51:06

26/11/2004 6:49:12 pm
I Sydsvenskan - "Systemskifte smygs fram". Statsminister Persson anklagar Moderaterna for att vilja ha ett enormt systemskifte nar de foreslar 65 procents ersattning i vissa socialforsakringar. Men han har sjalv flaggat for minst lika stora forandringar och har tillsatt en omfattande utredning. Den ska dock presenteras strax efter valet, inte fore. Men vi borde diskutera fore valet de forandringar av var samhallsmodell som nu kravs inom kort. Om detta skriver undertecknad idag i Sydsvenska Dagbladet.
Las artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0