Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:53:50

16/10/2006 11:29:43 am
Internationell anpassning. Sverige kommer att redovisa arbetslöshet i enlighet med praxis inom OECD. Läs mer. Det innebär att heltidsstuderande som söker arbete räknas som arbetslösa. Denna grupp har tidigare dolts, så att arbetslösheten har sett mer begränsad ut. Aktuell siffra för så kallad "öppen arbetslöshet" blir således 6,6 procent. Detta är viktigt; nu kan Sveriges arbetslöshet jämföras internationellt. Nu har landet en regering som ser problem istället för att dölja dem. Men det finns fortfarande dold arbetslöshet i andra kategorier, såsom sjukskrivningar och förtidspensioner. Det totala utanförskapet är omfattande och kräver en rad reformer för att kunna lösas.

<-- Home
RSS 2.0