Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 15:42:14

16/10/2006 11:04:26 am
Intressant analys. Kristianstadsbladet har en utmärkt ledare om "Sänkt skatt är möjlig":

"I ett globalt perspektiv framstår de skattesänkningsförslag som de tre författarna presenterar som rimliga, den borgerliga alliansens skattesänkningsprogram som modest och vänsteroppositionens skepsis mot skattesänkningar som groteskt. Om vi vill öka vårt välstånd och behålla vårt välfärdssystem under 2000-talet, måste vi på allvar börja tänka globalt."

Läs ledaren här - >

<-- Home
RSS 2.0