Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:02:17

16/10/2006 1:07:09 pm
Budgeten - en bra början. Just nu presenterar finansminister Anders Borg statsbudgeten i riksdagen. Det mesta av innehållet har varit känt, i relativt god detalj åtminstone sedan Alliansens valmanifest. Det har spekulerats i hur mycket som kan genomföras redan i denna första budget och det kan konstateras är en betydande del.

Inkomstskattesänkning, sänkta arbetsgivaravgifter, färre AMS-åtgärder och stramare bidragssystem finns med. Det blir också ökade offentliga utgifter för välfärdstjänster såsom äldreomsorg och tandvård. Detta ger felaktigt intrycket att den långsiktigt ökande efterfrågan på välfärdstjänster kan lösas via skatten och det offentliga. I själva verket är det avgörande att öppna upp för privata lösningar.

Tyngdpunkten i budgeten ligger dock på en politik med reformer för fler jobb. Att lyckas med jobben är uppdrag ett, två och tre för denna regering. En del nya preciseringar finns också med, såsom att länsarbetsnämnderna läggs ned, ett led i nedbantningen av AMS. Och vi blir äntligen av med kostsamma och politiserade myndigheter som Arbetslivsinstitutet. Politiken beräknas sammantaget ge en högre tillväxt kommande år, enligt Finansplanen.

På kort sikt lär det nya arbetslöshetsmåttet och färre AMS-åtgärder, samt möjligen den avmattade konjunkturen, ge intryck av högre öppen arbetslöshet. Men förutsättningarna för verkligt ökad sysselsättning - inte åtgärder - blir bättre. För att nå en riktigt stark effekt lär fler åtgärder krävas under mandatperioden. Budgeten idag är en god början, inte minst för att den innehåller mer reformer för jobb än tio års statsbudgetar under Persson sammantaget.

Läs budgetpropositionen här - >

<-- Home
RSS 2.0