Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 15:50:20

19/10/2006 11:25:22 am
Jobbudgeten. När finansminister Anders Borg presenterade statsbudgeten på Nationalekonomiska Föreningen härom dagen var det fullsatt och lite till. En bra och saklig diskussion följde, inte minst inriktad på budgetens långsiktiga effekter. Media har som brukligt ignorerat dessa och fokuserat på vilka som vinner eller förlorar direkt.

Budgetpropositionen innehåller alltid en Finansplan. Där har departementets tjänstemän räknat, enligt etablerade modeller och metoder, på effekterna av förslagen. Självklart ska prognoser alltid tas med ett par nypor salt - det kan finnas problem i metoderna och omvärlden kan förändras.

Men bedömningar måste göras, med så stor precision det går. Och då är det intressant att notera en något högre tillväxt än med den gamla politiken. Men framför allt kan en tydlig ökning av sysselsättningen år efter år fram till 2009 konstateras. Den totala arbetslösheten minskar med flera procentenheter. Och det är denna effekt som är det mest intressanta, inte de kortsiktiga åtgärder som leder dit.

<-- Home
RSS 2.0