Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:26:14

29/11/2004 1:34:56 pm
Brännpunkt II: Hur vill Per Borg fylla välfärdsgapet? F d statssekreteraren Per Borg (s) hakade den 23/11 på min debattartikel på Brännpunkt och beskriver tydligt välfärdsgapet. Det vill säga att efterfrågan på välfärd ökar men utbudet av offentlig välfärd minskar. Idag skriver jag i en replik att han har rätt och att några ytterligare faktorer gör situationen än mer dramatisk. Bra att enigheten om situationen är bred. Viktigast är dock hur man vill lösa situationen, hur man vill fylla gapet. Min lösning är att dra ned det offentliga rejält och låta detta främst vara till för dem som inte själva kan betala. Vi övriga kan köpa den välfärd vi vill ha privat. Då kan gapet slutas. Andra lösningar ter sig minst sagt orimliga. Vad vill Per Borg och andra?
Läs artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0