Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/12/2023, 22:07:56

25/10/2006 1:36:22 pm
Synligt i Slovakien. En av de många goda reformer som har genomförts i Slovakien är en lag som gör öppen redovisning av alla skatter och avgifter på lönebeskeden obligatorisk. I Sverige, och många andra europeiska länder, är som bekant ungefär hälften av alla skatter osynliga. Att föra människor bakom ljuset om skatterna på det viset skapar ett demokratiskt underskott där medborgarna hålls oinformerade. Det innebär också att de flesta tror att de betalar mindre än de gör, vilket är ett skäl till att kritiken mot skattetrycket inte är mer omfattande. Den nya svenska regeringen borde sätta en reform för synliggörande av alla skatter högt på sin agenda.

<-- Home
RSS 2.0