Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:15:55

25/10/2006 1:49:29 pm
Kassa inlägg om a-kassan. Regeringen gör ett antal förändringar av a-kassan. Det rör sig om förhållandevis modesta korrigeringar som har rekommenderats av ekonomer och internationella organisationer som OECD under lång tid. Lägre tak, nedtrappad ersättning coh bortre parentes tillhör de viktiga delarna. Även efter ändringarna lär den svenska offentliga a-kassan tillhöra de mer generösa internationellt. Syftena med förändringarna är i grunden två: att göra sänkt inkomstskatt möjlig och att skapa starkare drivkrafter att arbeta.

I den svenska debatten har dock ett antal aktörer rusat ut med omfattande kritik. Självklart fackföreningar, som tidigare har gynnats av de statliga subventionerna av a-kassan. Men också en rad debattörer och journalister. Åtstramningarna framställs som gigantiska och det förekommer otaliga porträtt av personer som påstås drabbas. Hur de tjänar på den sänkta skatten eller den följande ökningen av sysselsättningen nämns sällan.

Egentligen vore det bra med ett antal ytterligare neddragningar, steg för steg. Ju mindre som går i offentliga utgifter till offentlig a-kassa, desto lägre kan skatten för vanligt folk bli. Det är ju samma pengar, frågan är bara om politikerna eller den enskilde ska bestämma över dem. Med större neddragningar och mer i plånboken efter skatt ökar egenmakten. Då kan man köpa privat tillägg till den offentliga a-kassan om man vill. Eller spara och investera och på så sätt skapa en buffert. Eller något annat.

Den som vill ha en hög a-kassa skulle fortfarande kunna få det. Men man skulle också ha rätten och möjligheten att göra något helt annat. Frihet, kort sagt. Som ger den trygghet man själv önskar.

<-- Home
RSS 2.0