Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:32:53

26/10/2006 2:36:40 pm
A-kassan och frivilligheten. Som har framgått i en rad sammanhang är undertecknad positiv till de förändringar regeringen nu gör i a-kassan. Att arbete görs mer lönsamt, att medlemskapet inte subventioneras och att inkomstskatten sänks är viktigt. Däremot anser jag att a-kassan borde vara frivillig och inte obligatorisk. Och att den frivilligheten borde utsträckas även till andra socialförsäkringar. Detta påpekar jag i korthet i dagens Aftonbladet.

<-- Home
RSS 2.0