Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:35:11

26/10/2006 2:40:26 pm
Från Ungernrevolt till EU-utvidgning. I dessa dagar uppmärksammas det faktum att det är 50 år sedan Ungernrevolten. Det var en händelse som blev en stor symbol i kampen mellan frihet och förtryck. Den påminner också om mångas svaghet och medlöperi inför diktaturer. Carl Bildt och Maud Olofsson skrev en debattartikel i ämnet, som gör den mer långsiktiga analysen.

Läs hela debattartikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0