Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:45:04

26/10/2006 4:14:03 pm
I NMI: SR vilseleder om tysk a-kassesänkning. I Ekot igår påstods att när Tyskland sänkte a-kassan skapades inga fler jobb. Detta närmast som ett inlägg i den svenska debatten om reformeringen av a-kassan. Undertecknad har undersökt fakta och kommenterar detta för Näringslivets Medieinstitut. Sysselsättningen i Tyskland har de facto ökat, men om effekten var begränsad så berodde det på att reformen urvattnades.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0