Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:27:14

27/10/2006 2:01:21 pm
Allt ska upprepas - inte bara en del. Idag presenterade den socialdemokratiska oppositionen sin budgetmotion (pdf); hur de hade velat att statsbudgeten utformades om de var kvar i regeringsställning. I princip inget nytt från valmanifestet, utom tillägget i titeln: "Alla ska med - ínte bara några". Att väljarna underkände denna politik genom att tilldela socialdemokraterna det sämsta valresultatet sedan 1928 tycks inte ha noterats. Bidrag istället för arbete är linjen. Det är deprimerande att se den reflexmässiga traditionalism och populism som detta parti har fallit in i. Inte en antydan till ödmjukhet, nytänkande eller reflexion. Bara kortsiktig, innehållslös, opposition.

<-- Home
RSS 2.0