Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:47:08

31/10/2006 2:07:01 pm
Frihet är rättvisa och välfärdssamhälle är bättre än välfärdsstat. Den senaste veckan har inneburit fyra större anföranden eller debatter för min del. De två senaste har det gemensamt att åhörarna troligen anlände med uppfattningar som var motsatserna till mina, men många lämnade med mycket positiva kommentarer.

Först lördagens debatt inför cirka 100 personer, varav flertalet aktiva inom s k rättvis handel, på Rättvis Handels Forum i Missionskyrkan i Uppsala. Övriga debattörer var Yvonne Ruwaida (mp), Birgitta Ohlsson (fp) och Lars Lindén (kd).

Mitt budskap var att den enda rättvisa handeln är fri handel och att friare handel är det bästa vi kan göra för att bekämpa fattigdom. Globalt står kampen idag mellan protektionism - som skapar fattigdom - eller frihandel och de som engagerar sig för s k rättvis handel riskerar hamna på fel sida. Påfallande många kommenterade att de hade tänkt till och att det var intressant.

Sedan kommentarer till en ny bok med titeln "Reform eller reträtt - välfärdsstatens vägval" av Per Borg, f d statssekreterare (s) med Iréne Wennemo (LO) och Stefan Ackerby (chefekonom SKL). Av 50-talet närvarande märktes en rad tyngre seniora socialdemokrater såsom Bengt Dennis, Carl Johan Åberg och Bengt KÅ Johansson.

Per Borgs bok är välskriven och faktarik - den har exakt samma slutsats om dagens välfärdsstat som min bok "Sagan om välfärdens återkomst". Men han tar inte analysen lika långt om vad som bör komma istället. Det gjorde däremot jag på seminariet. Och möttes av idel uppskattande ord efteråt. Åter öppenhet och vilja till nytänkande.

Självklart påstår jag inte att mina inlägg omvände åhörarna eller innehöll särskilt omvälvande påståenden. Däremot är det slående vilken skillnad det blir på diskussionen när den domineras av sakfrågor och inte valtaktik och en öppen attityd istället för sedan decennier låsta positioner. Då når en principiell och faktabaserad argumentation långt.

<-- Home
RSS 2.0