Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:08:42

01/11/2006 12:23:31 pm
Från Arbetslivsinstitut till Oscarsborg. Morgonens debatt med Anders Björnsson i Gomorron Sverige på SVT om nedläggningen av Arbetslivsinstitutet blev klargörande. När staten direktfinansierar forskning blir den politiserad, och så har varit fallet med Arbetslivsinstitutet. Detta har synts i ledningen, deras bidrag till facket, deras beröm till s-regeringens politik - och frånvaron av förslag till reformer på arbetsmarknaden trots dess stora problem. När expansionen av antalet myndigheter nu vänds till en minskning är det därför lämpligt att just denna verksamhet får ett slut. Se debatten här.

I tv-studion var det mycket liv om snöstormen och dess konsekvenser - som är betydande. Jag slås av hur de som talar om farorna med global uppvärmning både lyckas skylla sommarens värme och denna iskyla på samma fenomen. Nu styrs hur som helst min färd inom kort mot Oslo, där tankesmedjan Civita genomför ett årligt arrangemang benämnt Oscarsborgsseminariet. Min bok "European Dawn" finns med och jag ska tala om Europas möjliga lärdomar av Norden.

<-- Home
RSS 2.0