Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:08:28

03/11/2006 11:46:05 am
Kommentarer. Sydöstran skriver en ledare utifrån mina påpekanden på bokseminariet i måndags. Skribenten är tveksam till min optimism om möjligheterna till fler reformer i Sverige efter de initiala på arbetsmarknaden. Det viktiga i den frågan är att en regering som vågar förändra står pall för kritiken så reformerna blir av och de goda effekterna kommer - då vänder också opinionen.

Kommentar två, i ett närliggande ämne, är att "Sänkt skatt är möjlig" recenseras i Tidningen NU. Boken anses "väl optimistisk om skattsänkningsviljan hos riks- och kommunpolitiker, men är ändå bra som referenspunkt och faktaunderlag".

<-- Home
RSS 2.0