Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 15:46:38

05/11/2006 11:11:08 pm
Humor från isolerad kommunist. Tydligen har Ali Esbati på sin blogg vid ett antal tillfällen publicerat inlägg som har kritiserat det faktum att undertecknad talade på ett arrangemang hos norska Fremskrittspartiet i april. Nu senast i fredags, apropå en artikel i SvD om nämnda parti.

Självklart tar i stort sett ingen denne Esbati på allvar. Än färre torde orka traggla sig igenom hans ordmassor ägnade att dölja den udda kombinationen av postmodern principlöshet och kommunistisk retorik. Den som lyckas finner en person som har sällat sig till Jan Myrdals verksamhet som alla förtryckares försvarsadvokat, från Iran till Kuba. Ändå tänkte jag ägna hans utfall ett par ord.

Få som har tagit del av min verksamhet torde ha missat att undertecknad står för klassiska liberala principer. Detta är motsatsen till totalitära läror, från nazism till Esbatis kommunism. Det är en frihetslära som har legat till grund för historiens framgångsrikaste samhällen. Centrala liberala principer är tolerans för olikheter och öppna gränser med bl a fri invandring.

Mitt liv har i mycket varit ett arbete för denna frihet. Detta har fört mig till att hålla hundratals anföranden på de mest skilda platser, inför väldigt olika åhörare. Ibland har åhörarna delat många av mina principer, ibland väldigt få. Mitt mål är detsamma: att övertyga om mitt budskap. Jag vill att åhörarna ska stödja liberala idéer i högre grad när jag går därifrån än när jag kom.

Så även med Fremskrittspartiet. Självklart instämmer inte jag i hela deras partiprogram idag. Och i deras historia finns flera ställningstaganden som står i direkt strid med mina principer - inte minst i frågan om invandring. Men det är ett parti i förändring och jag fick möjlighet att bidra till denna utveckling med ett tal. Således underströk jag inte minst i talet betydelsen av öppenhet mot omvärlden och fri rörlighet.

För att göra det mycket enkelt kan konstateras att när ett parti står för något liberalt håller jag med om det, om det står för något antiliberalt håller jag inte med. Ju fler liberala uppfattningar partiet har, desto bättre. Esbati insinuerar bisarrt nog att jag snarare instämmer i de icke-liberala delarna. Det är lika uppenbart som självklart felaktigt. Esbatis smutskastning är löjeväckande genomskinlig.

Möjligen är den här typen av lätt rättshaveristiska inlägg en följd av den desperation som sprider sig av att hans parti är i opposition. En annan anledning kan vara att i motsats mig så är det just de liberala idéerna hos olika partier som Esbati avskyr. Men istället för att angripa dessa - vilket är svårt eftersom verkligheten då blir ens fiende - görs grundlös smutskastning.

Av alla dåliga skäl till att ägna sig åt destruktivt trams vet jag inte vilket som är sämst. Det spelar dock ingen roll; jag hoppas att de få som har betraktat inläggen från denne den förste och siste postmoderne kommunisten fick sig ett gott skratt. Det fick i alla fall jag.

<-- Home
RSS 2.0