Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:20:18

06/11/2006 11:23:46 pm
Lönebildning i Studio Ett. Några personer sitter i ett rum och bestämmer huruvida hundratusentals personer ska få 200 eller 250 kronor mer i löneökning. Ser någon ett modernt, flexibelt och frihetligt samhälle, där egna insatser lönar sig, i denna bild? Själv ser jag en centralstyrd lönebildning som kväver varje drivkraft hos individen att uträtta något.

Likväl är detta vad vi nu är på väg in i, med nästa års avtalsrörelse. LO har kommit med ett initialt ställningstagande om hur de vill att alla medlemmar ska ha det. De lägsta lönerna och kvinnors löner ska höjas mer än andra, anser de. IF Metall håller inte med och hoppade av. De inser att det är de som skulle få stå tillbaka i denna kollektiva fördelning av lönerna.

Nåväl, detta diskuterades av undertecknad och Stefan Carlén från Handelsanställdas Förbund i Studio Ett idag. Jag påpekade att bristen på företagande, konkurrens och privat finansiering håller tillbaka lönerna för de flesta kvinnor i offentlig sektor. Därför är liberaliseringar där centrala. Att sedan P1 enbart hade intervjuat kvinnor i handeln gav en missvisande bild av de flesta kvinnors verklighet.

För dessa kvinnor gäller naturligtvis andra villkor än för dem i offentlig sektor. Att de har låga löner har andra förklaringar. Detta visar i sig hur fel centrala lösningar därmed är. Blir det mer lönsamt för den enskilde att göra extra insatser lär inte minst kvinnor tjäna på det. Man bör inte heller glömma betydelsen av sänkt skatt för dessa Europas högst beskattade låginkomsttagare.

Lyssna på programmet här - >

<-- Home
RSS 2.0