Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:27:58

29/11/2004 7:02:42 pm
"Är rättsväsendet på väg att privatiseras?" Torbjörn Magnusson, VD och koncernchef på försäkringsbolaget If, har skrivit en intressant artikel på JKL:s blog. När staten inte klarar av att bekämpa brott längre faller mer kostnader på försäkringsbolagen. Därför blir de alltmer engagerade i att förebygga brott och If stödjer exempelvis Lugna gatan, Stiftelsen Respekt och Fryshuset. Han beskriver en skrämmande bakgrund och ställer relevanta frågor:
"Varannan timme, dygnet runt, sker ett bostadsinbrott i Stockholms län. I genomsnitt drabbas ett hushåll av stöld eller skadegörelse vart femte år. Sannolikheten att ett sådant brott klaras upp är försumbar. Av Brottsförebyggande rådets statistik framgår att endast 3 procent av alla anmälda bostadsinbrott i länet 2003 ledde till åtal. ... Men försäkringsbranschens gemensamma arbete på detta område är inte tillräckligt. Dessutom är det inte rimligt att överlåta statens ansvar för brottsbekämpning på näringslivet. De pengar som staten sparar i form av för små polisiära resurser får idag andra bära."
Magnusson ställer viktiga frågor. Man skulle kunna lägga till fler. Till exempel om det verkligen är rimligt att över en miljon svenskar som skulle kunna arbeta försörjs av offentliga bidrag, till kostnader som årligen överstiger 100 miljarder, när polisen och rättstaten blott skulle behöva tillskott på någon miljard.
Läs hela artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0