Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:19:43

09/11/2006 12:06:06 pm
I NMI: Ensidigt i Fokus. I senaste numret av Fokus finns en artikel med budskapet att Alliansen mörkade före valet att de avsåg dra ned på olika bidrag som förtidspension. I en kort kommentar för Näringslivets Medieinstitut visar undertecknad att detta inte stämmer med verkligheten. Läs här.

<-- Home
RSS 2.0