Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:54:47

13/11/2006 10:48:20 am
I Expressen: Turkiet är Europas viktigaste frihetsfråga. I dagens Expressen publiceras en debattartikel av undertecknad med plädering för Turkiet som EU-medlem. Det vore av mycket stor betydelse för att avvärja en kollision mellan väst och islam, men också för EU:s öppenhet och identitet. De positiva ekonomiska aspekterna ska inte heller underskattas. Inte minst är också de vanliga motargumenten mot turkiskt EU-medlemskap mycket svaga.

Läs debattartikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0