Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:52:18

15/11/2006 10:16:19 am
Världsledande i dumheter. Fortfarande klagas det över att Arbetslivsinstitutet ska läggas ned - inte minst, förstås, från den egna personalen. Trots att de utvärderingar som har gjorts visar motsatsen, framhålls att institutets forskning skulle vara "världsledande". Två veckor före folkomröstningen om euron, 2003, presenterade institutet ett dokument i genren. Där påstod en rad företrädare från institutet att svenskarnas hälsa - särskilt kvinnornas - skulle försämras med euro som valuta. I en debattartikel i Dagens Nyheter kritiserades de flesta argument som framhölls för medlemskap. Det fanns och finns förvisso sakliga argument emot inträde i euron, men detta tillhör inte den kategorin. Analysen och argumenten i artikeln får stå för sig själva. Läs detta debattinlägg av en förment politiskt neutral statlig myndighet här.

<-- Home
RSS 2.0