Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 07:29:31

30/11/2004 2:23:02 pm
Tips: Management Magazine. Senaste numret av den ambitiösa tidskriften Management Magazine har temat "Kapitalismen i 21:a århundradet". Där finns en rad intressanta artiklar av bl a Anders Isaksson, Nils-Eric Sandberg, Bo Ekman och Staffan Heimersson. T ex skriver Bo Ekman om att det nuvarande språnget för hundratals miljoner människor i Asien från fattigdom till lägre medelklass är lika stort som Europas steg en gång från jordbruk till industri. Marie Ehrling intervjuas också om ledarskap och hon framför en rad kloka och imponerande idéer. Och slutligen finns satir av Stefan Grudin. Väl värd att läsa!

<-- Home
RSS 2.0