Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 17:08:25

21/11/2006 2:11:24 pm
Är Per Borg ensam i socialdemokratin? Allt tyder på att det socialdemokratiska partiet inte kommer att ompröva en stavelse i sin politik utan fortsätta vara okonstruktiva och populistiska i opposition. De senaste opinionssiffrorna lär stärka detta; att deras egen regering sällan låg över 35 procent lär de inte fundera över. Lika lite lär de beakta att en reformregering alltid drabbas av kritik i början men väl kan vinna när effekterna visar sig.

Men det finns en person som analyserar och tänker fritt i det partiet - f d statssekreteraren och ordföranden i riksbanksfullmäktige Per Borg. Hans bok "Reform eller reträtt" presenterades på ett seminarium den 30 oktober där undertecknad opponerade. Den har i huvudsak samma verklighetsbeskrivning som min bok "Sagan om välfärdens återkomst", som han uppgav att han var inspirerad av när han skrev, men inte samma slutsatser och rekommendationer.

Idag skriver han på DN-Debatt med samma budskap som i boken. Dagens modell med offentlig välfärd och trygghet fungerar inte, och om inget görs kommer en omfattande kris snart att vara ett faktum. Socialdemokratin måste ta sitt ansvar och lägga om politiken och bland annat stå för privat välfärd. Detta kräver också samverkan med dagens regering, påpekar Per Borg. Rakt, klokt och läsvärt.

<-- Home
RSS 2.0