Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:31:46

22/11/2006 10:57:22 pm
Ökad trygghet med lägre a-kassa och lägre skatter. Regeringen sänker vissa bidrag, såsom a-kassan, och sänker skatterna. Med andra ord drar sig det offentliga tillbaka och ger medborgarna något mer frihet. Minskar detta tryggheten, som det så kallade a-kasseupproret vill ge sken av? Absolut inte, friheten ökar - men ockå tryggheten för den som så vill. Det visar inte minst fackförbundet Sif. De har nu byggt ut sin inkomstförsäkring, så att den som tecknar den får hög ersättning vid t ex arbetslöshet. När man får behålla sina egna pengar - genom att skatten blir lägre - kan man välja sådana lösningar om man vill. Och utbudet av lösningar lär växa, vilket ger mer valfrihet än bara statliga försäkringar. Om övriga fackförbund upphörde vara grenar av det socialdemokratiska partiet kunde de också göra sådant. Det vore mer till nytta för deras medlemmar - och skulle kanske rentav öka deras legitimitet.Läs mer om Sif:s inkomstförsäkring här - >

<-- Home
RSS 2.0