Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:00:08

30/11/2004 5:45:03 pm
Varför bloggar inte vänstern? Mängden frihetligt orienterade webbloggar - bloggar - växer stadigt. Varför har inte vänstern några? Är det för att vänstern inte behöver denna kanal när de redan har den formella politiska makten? Eller för att en blog är individuell och inte kollektiv? Eller för att vänstern bara gillar plakat och inte mer kritiska analyser? Om detta skriver undertecknad i en debattartikel i Sourze.
Läs artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0