Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 26/05/2024, 10:10:51

30/11/2004 5:22:02 pm
Argument FÖR stopplagen? När jag just talade om framtidens välfärd för ett 50-tal deltagare i en konferens på Praktikertjänst - vilket var mycket intressant och trevligt - nämndes det kanske enda goda argumentet för stopplagen. Denna lag ska ju på ett eller annat vis förbjuda offentliga vårdinrättningar att delvis finansieras privat, vilket skulle kunna vara möjligt genom att de tar in patienter som har finansierat sin vård genom privata försäkringar. Genomför man en sådan lag kommer det offentliga bara att kunna finansieras offentligt, via skatten. Men vi vet att medborgarna efterfrågar väldigt mycket mer vård än det offentliga kan ge. De privata försäkringarna växer snabbt fram. Förbjuds denna väg mittemellan tvingas ju alternativ som är helt privat drivna och helt privat finansierade fram. Inget mittemellan blir möjligt. En fullständigt privat vårdmarknad kommer att växa fram än snabbare. Detta nämndes lite på skämt som en öppen fundering på konferensen, men ter sig onekligen som en intressant tanke. Är det vad Ylva Johansson vill?

<-- Home
RSS 2.0