Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:28:04

04/12/2006 10:13:02 am
Sunne visar vägen. Sunne kommun köper nu privat sjukvårdsförsäkring till sina medarbetare. En del av det offentliga systemet - kommunen - underkänner därmed en annan - landstinget. Med dessa försäkringar går kommunens medarbetare till privat sjukvård. Beslutet är självklart pragmatiskt; den offentliga vården fungerar inte. Ingen arbetsgivare vill ha sina medarbetare frånvarande i flera månader i kö för behandling.

Låt Sunne visa vägen! Varje borgerligt styrd kommun borde göra detsamma. Då skulle det privata utbudet öka och med det konkurrensen inom vården, vilket lyfter kvaliteten. Och det vore ett steg mot en långsiktigt funderande sjukvård, en modern tjänstenäring istället för en offentlig byråkrati.

Läs mer om Sunnes beslut här - >

<-- Home
RSS 2.0