Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:45:23

04/12/2006 10:21:39 am
Hägglund river hindren på vägen. Om Sunne visar vägen röjer socialminister Göran Hägglund undan hindren. I en debattartikel i DN beskriver han nu hur regeringen kommer att avskaffa den så kallade stopplagen. Först remiss, sedan proposition, förstås. Med detta kommer vårdgivare att få bedriva verksamhet med vinst som mål, privat finansiering i övrigt bli möjlig, och landsting kunna knoppa av verksamheter. Med detta rivs hinder så vi kan ta oss bort från en planekonomisk och därmed icke-fungerande sjukvård.

Läs debattartikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0