Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 24/04/2024, 01:44:17

04/12/2006 10:10:04 am
Statstelevisionen. Sveriges Radio (Ekot) benämner Augusto Pinochet "Chiles förre diktator" och Fidel Castro "Kubas ledare". Självklart har båda varit auktoritära härskare. Men där Pinochet reformerade Chiles ekonomi så att den kom att blomstra ruinerade Castro Kuba - och har fler liv på sitt samvete. Hur kan ändå statsradion använda ett neutralt ordval för Castro?

Den andra delen av statsmedia, Sveriges Television, ägnade härom dagen en hyllningskväll åt Fidel Castro, som fyller år. Inte en kritisk röst någonstans, läs mer här. Självklart har detta att göra med att de statliga medierna står den yttersta vänstern så nära.

Enligt min mening skulle dock tv- och radiokanaler få driva vilka ståndpunkter de vill. Men landets medborgare måste få välja om de ska finansiera dessa eller ej. Idag tvingas alla som bekant finansiera denna propaganda. Man får träda ur statskyrkan men inte statsmedia. Däri ligger huvudfelet.

<-- Home
RSS 2.0