Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:46:45

05/12/2006 8:29:33 pm
Ska fler åka med Fuglesang? I Sverige råder rymdfeber. Inget fel i det, att upptäcka och utforska är onekligen spännande. Det lustiga är att allt detta bara beror på att svensken Christer Fuglesang ska åka ut i rymden. Inte på att rymden i sig har förändrats. Eller att han ska utföra något exceptionellt. Kvällstidningarna talar om "det svenska rymdäventyret", som om halva landet ska åka med. Detta säger något mycket intressant om grupptillhörighet och demos. Det är en person som uppfattas komma från vår grupp, vår gemenskap, som ska ut i rymden. Han är svensk. Alla söker gemenskap och stolthet över sin grupp. Inte minst finns en svenskhet - och detta yttrar sig på månmga sätt, goda som dåliga. Detta må vara ett av de bättre. Men fenomenet är underligt ändå.

<-- Home
RSS 2.0