Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:02:40

05/12/2006 8:38:22 pm
Grädddfil och a-kassa. Den socialdemokratiska oppositionen - bestående av parti och fackföreningsrörelse - protesterar mot regeringens politik. LO bedriver kampanj med affischer mot förändringarna av a-kassan, vilket ska leda till manifestationer den 14 december. Wanja Lundby-Wedin motiverar protesterna i FT med att förändringarna ju kommer att leda till att många "tvingas ta ett jobb". Just det.

Och Mona Sahlin kritiserar att vinst ska vara tillåtet för entreprenörer inom sjukvård. Hon talar om att personer med privata försäkringar då kan få gå före, i en så kallad "gräddfil". Ja, men om de går till en privat klinik med hjälp av en försäkring så är det en tillförsel av resurser till vården. De betalar själva och tar ingen plats av någon annan. Dessutom lämnar de kön och släpper fram alla som står bakom. Ju fler som kan ta gräddfilen, desto bättre. Så kan köerna försvinna.

<-- Home
RSS 2.0