Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:38:03

07/12/2006 10:17:15 am
Nytt TBP: Blir vi lyckligare av lyckoforskning? Idag presenterade vi ett nytt Timbro Briefing Paper på ett frukostseminarium, av Johan Norberg, om vad forskningen om välbefinnande egentligen säger: Blir vi lyckliga av frihet och tillväxt eller inte? Blir vi bara lyckliga av att ha det bättre än andra? Ska politiker ha medborgarnas lycka som mål för statens verksamhet?

Forskning om människors välbefinnande, kopplat till samhällets institutioner, är spännande och värdefull. Förr eller senare kommer dess slutsatser också att leta sig in på allvar i partiprogram och regeringskanslier. Mot denna bakgrund blir det extra relevant att tolka denna forskning rätt och granska dess olika inslag.

Johan anser att de vanligaste slutsatserna i debatten bygger på feltolkningar av lyckoforskningen. Många av dess resultat tyder tvärtom på att frihet och tillväxt bidrar till vårt välbefinnande. Lyckoforskningens slutsatser kan med andra ord inte användas av dem som eftersträvar mer statsingrepp och paternalism.

Läs detta Briefing Paper här - >

<-- Home
RSS 2.0