Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:43:58

08/12/2006 12:18:19 pm
Maffiametoder. Undertecknad har vid flera tillfällen påpekat att facket använder sig av vad som kan betecknas som maffiametoder för att behålla sin makt. Se ett tidigare fall här. Fallet Sofia Appelgren, som förtjänstfullt har uppmärksammats av Fredrick Federley, lägger ännu ett exempel till raden. Bättre sent än aldrig vill jag uppmärksamma detta och uppmana till stöd. Hon betalar personalen på sitt företag Wild′n Fresh högre lön än kollektivavtal och alla är nöjda. Men facket anser sig ha rätt att trakassera henne för att hon inte tecknar avtal med dem. Rätten att avstå från att vara med i en förening eller leva efter dess regler förbises helt. Är ni i regionen, ta en bit mat hos Sofia! Detta är en strid för avtalsfrihet och mot en organisations privilegier och tvivelaktiga metoder.

<-- Home
RSS 2.0