Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 13:50:55

08/12/2006 12:49:06 pm
I LNB: EU:s utvidgning: fortsättning följer. Idag distribuerade Liberala Nyhetsbyrån en debattartikel till sina abonnerande dagstidningar av Maria Weimer och undertecknad med argumentation för fortsatt utvidgning av EU med länderna på Balkan och Turkiet. Läs den här.

<-- Home
RSS 2.0