Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:11:40

08/12/2006 4:34:42 pm
Mindre handel utan euro. Sveriges utrikeshandel är 13-14 procent mindre idag än den hade varit om vi hade varit med i euron från start 1999. Vi går miste om exportintäkter på cirka 122 miljarder kronor per år. Detta är slutsatsen i en rapport som presenterades idag, av professor Harry Flam och Kommerskollegiums chefekonom Håkan Nordström. Rapportens beräkningar bygger på handelsökningen i euroområdet sedan 1999 och den moderna forskningen om valutaunioners effekter på handel.

Läs rapporten här (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0