Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 06:21:28

01/12/2004 10:37:51 am
Munkjävel? Sedan min kommentar "Varför bloggar inte vänstern?" lades ut på Sourze/Spray igår kväll har ca 260 läst och 50 kommenterat. Många kommentarer är positiva och intressanta. En av dem är dock bäst, och den förefaller tillhöra de mer kritiska. Kort och koncist är budskapet "Munkjävel!". Den är bäst för att den troligen svarar på frågan i rubriken till min artikel tydligast.

<-- Home
RSS 2.0