Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:52:11

12/12/2006 10:27:12 am
I GP: Facklig makt står i vägen. I dagens Göteborgs-Posten skriver undertecknad om arbetsmarknaden och Wild′n Fresh inför dagens besök där. Att företagande och avtalsfrihet vinner denna strid mot facklig makt och statliga regleringar är avgörande.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0