Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:23:27

13/12/2006 12:18:54 pm
Greppet hårdnar. Facket begär nu sympatiåtgärder från Handels, Transport, Kommunal och Livs i Göteborg. Läs mer. Inga personer som är medlemmar i dessa fackförbund kan då utföra arbete åt Wild′n Fresh. Är det någon som anser att de lagar som tillåter detta är i närheten av rimliga?Några av fackets s k strejkvakter utanför Wild′n Fresh igår kväll.

<-- Home
RSS 2.0