Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:38:15

14/12/2006 2:47:37 pm
Lundby Wedin: "Ta inte strid med världens starkaste fackföreningsrörelse." Idag har således LO genomfört ett antal demonstrationer runtom i landet som kulmen på protesterna mot regeringens försändringar av a-kassan. På Mynttorget ska LO-ordförande ha yttrat sig enligt ovan.

Tydligare uttalat kan det knappast bli. Detta är en organisation som inte respekterar ett demokratiskt val. Alliansen vann valet och har rätt att genomdriva sin politik. Till detta ska läggas sakfrågan; att LO motsätter sig förändringar som snart sagt alla bedömare medger lär ge fler jobb.

I det större perspektivet - med Vaxholm och Wild′n Fresh - är facket nu i en sorts försvarskamp för ett gammalt samhälle. De tror sig inte ha en roll i en modern, öppen, ekonomi med avtalsfrihet och lönsamhet för arbete. De kämpar för sina privilegier, och i IHT idag hotar Lundby Wedin med att de ska bli "militanta".

Detta är en batalj om mer än fackets privilegier. Huvudfrågan handlar om huruvida Sverige ska utvecklas eller fastna i det förgångna. Det är en strid där regeringen inte får vika en millimeter.

För övrigt lär facket säkert finna en roll även i en friare ekonomi, där de inte huvudsakligen träffar avtal. Till exempel genom att erbjuda privata gruppförsäkringar inom välfärd. Men då krävs att de förlorar nu och tvingas ge upp sina politiska dogmer.

<-- Home
RSS 2.0