Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:43:22

15/12/2006 11:57:29 am
LO-hyllning i DN. Dagens Nyheter ägnar LO:s manifestation mot regeringens förändringar av a-kassan en hyllningsartikel. Med närmast poetiska ord som att "facklorna lyste upp decembernatten" konstateras att "det var ett väldigt tryck i manifestationen". Wanja Lundby Wedin tillåts oemotsagd påstå att Alliansen före valet inte talade "ett dugg om" dessa förändringar. (I så fall kan man undra varifrån S och LO fick alla påståenden i valrörelsen om hotande sänkningar av bidrag.) På Rosenbad skedde ett maktskifte. Men långt in på dagstidningarnas ekonomiredaktioner tycks socialdemokratin råda.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0