Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 23/07/2024, 16:44:16

19/12/2006 2:58:40 pm
Politiska korrektheter. Just nu dominerar ett par ämnen svensk debatt, där det politiskt korrekta är att ropa halvhögt med samma budskap som alla andra. Få om ens några röster avviker. Klimathysterin måste rimligen anses vara nummer ett - världen går åt pipan och det är dags för staten att lägga allt till rätta, inte minst klimatet.

Som god tvåa kommer nog ändå successivt frågan om s k direktörelöner att kunna kvala in. Lönenivåerna för näringslivets högsta tjänstemän anses för höga. Det är ingen ände på vilka problem dessa löner kan föra med sig. I det stora hela är lönesumman för dessa förstås nästan ingenting. Och det sker sannolikt en internationell anpassning med det ökande utländska ägandet, vilket förklarar mycket av utvecklingen.

Men framför allt bygger kritiken på en tro om att företagens pengar är allas pengar. Så är det inte. De är ägarnas pengar och det är de som ska avgöra vilka ersättningar till de högsta cheferna som är rimliga. Ett företag kan i en fri ekonomi bara tjäna pengar på att göra konsumenter nöjda. Annars väljer de ett annat företag.

Det företag som lyckas får naturligtvis välja fritt vad det vill göra med sina pengar. Anser ägarna att en förnuftig sak för att lyckas i en global konkurrens är hög VD-lön så är det deras sak. Ifall detta skulle visa sig vara en felaktig prioritering är det företaget som förlorar. Företagets pengar, företagets beslut, företagets vinst eller förlust. Så enkelt är det, kan man säga.

<-- Home
RSS 2.0