Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 15:47:36

02/12/2004 11:21:23 am
1,3 läkare per patient? Nyligen fick jag uppgift från, som det heter, vanligtvis välunderrättad källa, om att Karolinska Sjukhuset har 1000 vårdplatser och 1300 läkare. Således mer än en läkare per plats, och då är ju inte dessa den enda personalen. Bakom detta påstådda faktum finns förklaringar som att läkare får ägna 80 procent av sin tid åt administration. De har inte tid med parienterna. Men bakom detta finns förstås grundorsaken: monopol. Troligen är monopol ett av historiens smartaste sätt att felutnyttja resurser. Köer skapas trots ibland stora resurser, personalen blir utarbetad trots att de är många, patienterna stör verksamheten snarare än är i dess centrum - något tillspetsat. Skillnaden mot den kreativitet, effektivitet och mångfald som släpps loss av fritt företagande och konkurrens är avgrundsdjup. Ju viktigare och mer efterfrågad en vara eller tjänst är, desto viktigare att alla former av monopol hålls långt borta. Vården är kanske det främsta exemplet.

<-- Home
RSS 2.0