Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:32:30

20/12/2006 2:09:01 pm
Växande svensk befolkning. Enligt de preliminära siffrorna från SCB för 2006 ökade Sveriges befolkning med 67 100 personer detta år, den största ökningen på tolv år. Vi är nu, om dessa siffror är korrekta, 9 114 800 svenskar. Invandringen var den största som har uppmätts sedan mätningarna inleddes 1875, 96 800 personer. Med andra ord kan hela ökningen av befolkningen och lite till hänföras till invandringen. The more, the merrier! En god utveckling.

Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0