Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 03:38:30

21/12/2006 1:52:04 pm
SSU och flexicurity. Undertecknad är en av två som har intervjuats av SSU:s tidning Frihet om den danska arbetsmarknaden och dess s k "flexicurity". Artikeln finns inte på nätet och jag har inte läst den. Enligt Jonas Morians referat är artikeln dock inte helt lyckad. Den andre som har intervjuats, Ingemar Göransson på LO, är emot flexicurity för att han är emot delen med flexibilitet. Jag framställs som motståndare till modellen för att jag är emot delen med security, trygghet.

Det är inte riktigt en rättvisande bild av min analys av flexicurity. Min uppfattning är att Danmark har lyckats väl tack vare en flexibel arbetsmarknad. Att de även har höga ersättningsnivåer i offentlig a-kassa - med tydligt begränsad period dock - har inte bidragit till framgången. I så fall skulle ju även Sverige ha lyckats, för höga ersättningsnivåer har vi ju gemensamt. Det Sverige inte har är flexibiliteten.

Med detta sagt, dock, är jag inte heller emot hög ersättning vid arbetslöshet. Det ska verkligen inte förbjudas att privat försäkra sin inkomst eller investera så man har en buffert. Men det offentliga ska inte ta in hög skatt för att tvinga på alla höga offentliga ersättningar. Det är i frivilligheten skillnaden ligger.

<-- Home
RSS 2.0