Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:47:42

21/12/2006 2:06:11 pm
"Brev från LO-ordföranden". Tänk om LO vore en kraft för att främja arbete, omvandling, öppenhet, fri rörlighet och privat välfärd. De som skulle vinna mest på det vore LO:s egna medlemmar. Läs här hur ett brev från LO:s ordförande till medlemmarna skulle kunna låta inför det nya året.

<-- Home
RSS 2.0