Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:05:23

02/12/2004 1:47:42 pm
Littorin stärker tesen. Moderaternas partisekreterare Sven-Otto Littorin har nu en blog. Kul och välkommet! Det är den första i sin kategori i landet. Med detta tycks Moderaterna signalera att de menar allvar med att vara ett parti av individer och flera röster - inte bara ett kollektiv med väl koordinerade utspel. Att Littorin var först ger även ytterligare styrka åt tesen att främst liberala krafter ägnar sig åt bloggar.
Läs Sven-Otto Littorins blog - >

<-- Home
RSS 2.0