Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 05:45:36

07/02/2007 3:15:02 pm
40 procent fri. Igår kväll lanserades boken "Till 40 procent fri" (Timbro) på Junibacken. Boken är skriven av Robert Gidehag och Fredrik Bergström och handlar om hur staten styr en vanlig familjs liv. Ett viktigt, vardagligt, perspektiv på ett ämne som annars kan te sig byråkratiskt och stort. Boken visar tydligt hur staten belastar inte minst familjer med höga skatter och på en rad sätt har makten över våra liv. Lanseringen genomfördes på temat familj och många barn var där. I egenskap av projektledare för boken på Timbro inledde jag kort tillsammans med min lilla Rebecka.

<-- Home
RSS 2.0