Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 16/07/2024, 04:26:40

12/02/2007 10:04:17 am
Efterklok Schyman?

"Personligen vill jag gärna se Astrid Lindrens porträtt på den svenska enkronan. En av henns sagofigurer kan pryda myntets baksida. Varför inte Pippi på pengarna?"

Något som hade varit betydligt mer sannolikt om Sverige hade infört euron - vilket Schyman som bekant motsatte sig. I dinapengar.se.

<-- Home
RSS 2.0